N 15 @Grimma Project at HUST (from 11/5 to 31/12/2011)(1)

By Tran manh Tien

Thứ tư 11/05/2011 12:01

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

.jsb{ display:none } .nojsb{ display:block } .nojsv{ visibility:visible }

"TS.Trần Mạnh Tiến"
alt
 
 
 

.bl{display:none !important}

 
Khoảng 24.200 kết quả (0 20 giây) 
 
 

Kết quả Tìm kiếm

 1. Dr.Trần Mạnh Tiến - Blogdulich - <keyword>

  TS.Trần Mạnh Tiến và Hoa hậu Việt nam 2006:Mai Phương Thuý trong đêm thời ... TS.Trần Mạnh Tiến cùng Khoa Công nghệ Hóa học -Trường Đại học Bách khoa Hà nội ...
  www.blogdulich.com/member.php?... - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Tương tự
 2. TS.Trần Mạnh Tiến &ThS.NCS.Phạm Thị Xuân Châu - Dr.Tran Manh Tien ...

  29 Tháng Giêng 2010 ... TS.Trần Mạnh Tiến &Ths.NCS.Phạm Thị Xuân Châu. Mùa hoa ban Điện biên. Mùa hoa ban Điện biên "Phạm Thị Xuân Châu" Hương Giang: Tự thấy mình ...
  tmtien218.blogspot.com/.../tstran-manh-tien-thi-xuan-chau.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 3. TS.Trần Mạnh Tiến &Ths.NCS.Phạm Thị Xuân Châu (Chùa Hà 1-12 Kỷ Sửu ...

  18 Tháng Giêng 2010 ... YuMe.vn - Web Hình ảnh Video Tin Tức Dịch Blog Gmail thêm ▼ Thư Mục Lịch Ảnh Docs Sites Nhóm Lịch sử Web | Cài đặt tìm kiếm | Đăng nhập .
  blog.yume.vn/.../ts-tran-manh-tien-ths-ncs-pham-thi-xuan-chau-chua-ha-1-12-ky-suu.tmti... - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 4. Album hình TS.Trần Mạnh Tiến (Đại học Bách khoa Hà nội) và Hoa hậu ...

  YuMe.vn - Bắc giang 4-29/5/2009 Hà nội 31/5/2009 thể loại Bạn Bè Bộ Sưu Tập ...
  photo.yume.vn/.../ts-tran-manh-tien-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-va-hoa-hau-viet-nam-mai-p... - Đã lưu trong bộ nhớ cache
   
 5. TS. Trần Mạnh Tiến

  TS. Trần Mạnh Tiến. image_gallery Họ và tên: TS. Trần Mạnh Tiến. Ngày tháng năm sinh: 21/8/1955. Chức vụ: Giảng viên. Giới tính: Nam ...
  chemeng.hut.edu.vn/.../571-tran-manh-tien - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 6. Tran Manh Tien | TS.Trần Mạnh Tiến (ĐHBKHN)&Phạm Thị Xuân Châu ...

  TS.Trần Mạnh Tiến (ĐHBKHN)&Phạm Thị Xuân Châu (ĐHS photo album posted by Tran Manh Tien. Browse all photos comment share and tag friends on Myspace.
  www.myspace.com/.../528321 - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 7. Ảnh TS.Trần Mạnh Tiến (Trường Đại học Bách khoa Hà nội) | Anh TS ...

  21 Tháng Mười 2009 ... TS.Trần Mạnh Tiến (Trường Đại học Bách khoa Hà nội) hinh nen anh dep hinh dep ảnh đẹp ảnh số hình nền anh so theme blog themes ...
  tmtien218hut.anhso.net/.../1BA154F9FB6BCB00/ - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 8. Hình ảnh cho "TS.Trần Mạnh Tiến"

   - Báo cáo hình ảnhCảm ơn bạn đã gửi thông tin phản hồi. Báo cáo hình ảnh khácVui lòng báo cáo hình ảnh xúc phạm. HuỷXong
 9. http://tmtien218.vnweblogs.com | TS.Trần Mạnh Tiến &Ths.NCS.Phạm ...

  30 Tháng Giêng 2010 ... TS.Trần Mạnh Tiến &Ths.NCS.Phạm Thị Xuân Châu - Blog của tmtien218 ... 23 Tháng Giêng 2010 ... 2010-01-23 23:10:47 - Web Hình ảnh Video Tin ...
  tmtien218.vnweblogs.com/.../212190 - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 10. TS.Trần Mạnh Tiến giao lưu cùng Hoa hậu Việt nam -Mai Phương Thúy ...

  22 Tháng Mười 2009 ... Dr.Trần Mạnh Tiến giao lưu cùng Hoa hậu Việt nam Mai Phương Thúy Thứ bảy 11/04/2009 - 11:34:pm ...
  vn.360plus.yahoo.com/.../article?... - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 11. TS.Trần Mạnh Tiến | Flickr - Photo Sharing!

  TS>Trần Mạnh Tiến và các Nhà khoa học yêu thơ trong Ngày thơ Việt nam lần thứ năm(3/3/2007)
  www.flickr.com/.../2398066413/ - Đã lưu trong bộ nhớ cache
altPreview image
 

More...

Cùng một tác giả

By Tran manh Tien

Thứ ba 10/05/2011 08:55

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

School of Chemical Engineering

Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Bộ môn Xây dựng Công nghiệp

Thành viên trực tuyến

 

TS. Trần Mạnh Tiến

Thay_tien

Họ và tên

TS. Trần Mạnh Tiến

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 110  nhà C4

Email :

 

Tel :

+ 84-4-3 8 68 01 21

Fax :

+ 84-4-3 8 68 01 21

Các môn giảng dạy:

Quá trình và thiết bị trong Công nghệ hóa học 1

Hướng nghiên cứu:

1. Công nghệ chưng cất tinh dầu trong chân không bằng tháp đệm

2. Nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải lỏng trong công nghệ hoá – thực phẩm. Nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải lỏng cơ sở chế tác nhựa xuất khẩu quy mô nhỏ.

3. Nghiên cứu cháy nổ thảm hoạ công nghiệp.

Các công trình NC đã công bố

1.UNDP-VIE-97-002:Nghiên cứu thảm họa công nghiệp ở Việt Nam. Hà Nội-2002

2.KY-02-06-01: “Nghiên cứu quá trình chưng chân không tinh dầu thông Uống Bí”- (Đề tài Khoa học-Công nghệ cấp Nhà nước)-Hà Nội-1993.

Các sách đã xuất bản

 1. Công nghệ tinh chế và chuyển hóa tinh dầu làm thuốc và xuất khẩu Nxb.Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 1994.

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Ủy viên thường vụ Thường trực Phân hội Kỹ thuật Công nghệ Hóa học (VACE).

Ủy viên Ban Chấp hành  Hội Hóa học Việt Nam.

 
You are here: Home alt Danh sách Cán bộ alt TS. Trần Mạnh Tiến
alt
Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về School of Chemical Engineering.
Trang web được phát triển trên Joomla! Theo giấy phép bản quyền GNU/GPL
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về Webmaster.
Cùng một tác giả
 
1.Trần Mạnh Tiến.UNDP-VIE-97-002 (Dự án khoa học UNDP Việt nam):Nghiên cứu thảm họa công nghiệp ở Việt Nam. Hà Nội-2002
2.KY-02-06-01: “Nghiên cứu quá trình chưng chân không tinh dầu thông Uống Bí”- (Đề tài Khoa học-Công nghệ cấp Nhà nước)-Hà Nội-1993.
3.Trần Mạnh Tiến.Báo cáo Hội nghị Khoa học kỷ niệm 45 năm thành lập Trường đại học Bách khoa Hà Nội.15/10/1956 &2001
4.Trần Mạnh Tiến.Đề tài khoa học cấp Trường đại học Bách khoa Hà Nội.2002.

5.TrÇn M¹nh TiÕn-NguyÔn Bin- §Æng Xu©n H¶o

           Qu¸ tr×nh ch­ng ch©n kh«ng tinh dÇu th«ng U«ng bÝ b»ng th¸p ®Öm

TuyÓn tËp c¸c b¸o c¸o toµn v¨n Héi nghÞ Ho¸ häc toµn quèc lÇn thø ba -Héi Ho¸ häc ViÖt nam .                                                                                                                                                                                                                                Hµ néi ngµy 1-2/10/1998.

6.Trần Mạnh TiếnNguyÔn Bin -Phïng Lan H­¬ng

           Tèi ­u ho¸ thùc nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh chÕ ®é c«ng nghÖ cña th¸p ®Öm khi ch­ng ch©n kh«ng tinh dÇu th«ng U«ng bÝ

T¹p chÝ Ho¸ häc -Sè chuyªn ®Ò Kü thuËt C«ng nghÖ Ho¸ häc vµ M«i tr­êng .                                                                                                                                             Sè 4b/1998.

7. TrÇn M¹nh TiÕn-NguyÔn Bin- §Æng Xu©n H¶o

           Tæn thÊt ¸p suÊt cña th¸p ®Öm khi ch­ng ch©n kh«ng tinh dÇu th«ng U«ng bÝ

TuyÓn tËp c¸c b¸o c¸o toµn v¨n Héi nghÞ Khoa häc toµn quèc lÇn thø hai -Héi Kü thuËt C«ng nghÖ Ho¸ häc ViÖt nam -                                                                                                                                                                                                                     Hµ néi -14/5/1997.

8.TrÇn M¹nh TiÕn-NguyÔn Bin- §Æng Xu©n H¶o

           ¶nh h­ëng cña c¸c th«ng sè c«ng nghÖ ®Õn tæn thÊt ¸p suÊt cña th¸p ®Öm khi ch­ng ch©n kh«ng tinh dÇu th«ng U«ng bÝ.

T¹p chÝ Ho¸ häc-                                                                                                                                                                                                                                                       TËp 33 sè 3/1995.

9.TrÇn M¹nh TiÕn

           Nghiªn cøu c«ng nghÖ t¸ch alpha-pinen tõ tinh dÇu th«ng U«ng bÝ b»ng ch­ng cÊt ch©n kh«ng trªn th¸p ®Öm.

LuËn ¸n Phã tiÕn sÜ khoa häc Kü thuËt -Chuyªn ngµnh “ Qu¸ tr×nh vµ ThiÕt bÞ C«ng nghÖ Ho¸ chÊt “ ( M· sè : 02-10-08) .                                                                                                                                                     Tr­êng §¹i häc B¸ch khoa Hµ néi - th¸ng 5/1996.

10.Tran Manh Tien- Nguyen Bin-Nguyen Xuan Dung-..

           Oils and Resins from plants in Viet nam

“1st International Polymer Symposium : Polymers from Natural Soureces “ 26-28 th January 1995

11.TrÇn M¹nh TiÕn _ NguyÔn Bin - §Æng Xu©n H¶o

           C«ng nghÖ ph©n ®o¹n t¸ch alpha -pinen trong tinh dÇu th«ng .

S¸ch : C«ng nghÖ tinh chÕ vµ chuyÓn ho¸ tinh dÇu lµm thuèc -xuÊt khÈu “

( trang 23-32) Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc Kü thuËt .                                                                                                                                                                                                Hµ néi -1994.

11.Tran Manh Tien _ Nguyen Bin _ Dang Xuan Hao

           Separation of alpha-pinene from Uong bi Turpentine oil using vacuum fractional distillation in the packed column.

Proceeding of 2nd Vietnam .National Congress on Chemistry .Chemical Society of Viet nam .                                                                                                                                                                                                                                            Ha noi 7 8 9th December 1993.

2.  TrÇn M¹nh TiÕn - NguyÔn Bin - §Æng Xu©n H¶o

           Nghiªn cøu c«ng nghÖ t¸ch alpha-pinen trong tinh dÇu th«ng ®¹t hµm l­îng 95% víi hiÖu suÊt t¸ch > 80%.

B¸o c¸o §Ò ta× Khoa häc C«ng nghÖ cÊp Nhµ n­íc giai ®o¹n 1990-1995 ( M· sè : KY-02-06-01).                                                                                                                                                                                                                                                    Hµ néi -1993.

12. TrÇn M¹nh TiÕn - NguyÔn Bin - §Æng Xu©n H¶o

           Mét sè ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh t¸ch alpha- vµ beta-pinen tõ tinh dÇu th«ng b»ng ch­ng cÊt ph©n ®o¹n.

T¹p chÝ D­îc häc - Bé Y tÕ-sè 5/1992.

13. TrÇn M¹nh TiÕn - NguyÔn Bin - §Æng Xu©n H¶o

           VÊn ®Ò chuyÓn ho¸ tinh dÇu th«ng.

    T¹p chÝ L©m nghiÖp -Bé L©m nghiÖp-sè 6/1992.

14. TrÇn M¹nh TiÕn - NguyÔn Bin - §Æng Xu©n H¶o

           Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn nhùa th«ng ViÖt nam

T¹p chÝ Ho¸ häc vµ C«ng nghiÖp Ho¸ chÊt -                                                                                                                                                                  Héi Ho¸ häc ViÖt nam -sè 1/1992.

15. TrÇn M¹nh TiÕn - NguyÔn Bin - §Æng Xu©n H¶o

           Nhùa th«ng ë n­íc ta vµ kh¶ n¨ng chÕ biÕn.

 T¹p chÝ L©m nghiÖp- Bé L©m nghiÖp -sè 12/1991.

Đời tôi với chuỗi kỳ thi

Con tàu Luận án  -chuyến đi tốc hành...

Tặng em đoá cẩm tú cầu

Lạc vào Thung lũng rât giàu Tình yêu...

Dòng nước xanh để Hương Giang mãi trẻ

Riêng Ngự Bình-cây thông đó già thôi...

Hoa ban trắng tươi hồn tôi mãi

Mây bay ngang ...khi bạc mái đầu....

&Blogs &E-mail :  

                1.    http://tmtien218.blogdulich.com

                2.    http://anhso.net/tmtien218hut/album

                3.     http://vn.360plus.yahoo.com/tmtien_1955/

                 4.    http://tmtien218.vnweblogs.com/

                 5.    http://tmtien218.blogspot.com

                 6.    http://tmtien218.vnweblogs.com

                 7.    http://yume.vn/tmtien218

                 8.    E-mail  : tmtien_1955@yahoo.com

                  9.   E-mail : tmtien1955 @ Gmail.com

 alt

More...

Kỷ niệm 20/7/1954 @20/7/2010:DICI&HUET &VACE (6)

By Tran manh Tien

Thứ năm 22/07/2010 08:23 am

 

Web Hình ảnh Video Tin Tức Dịch Blog Gmail thêm ▼ Thư Mục Lịch Ảnh Docs Sites Nhóm tmtien1955@gmail.com | Lịch sử Web | Cài đặt ▼ | Đăng xuất Cài đặt tìm kiếm Cài đặt Tài khoản Google      

Google

"TS.Tran Manh Tien"
#center_col #footerbox{min-width:562px} Tìm kiếm nâng cao Khoảng 131.000 kết quả (0 31 giây) 

Kết quả Tìm kiếm

 1. Dr.Tran Manh Tien trong Ngay Tho Viet nam - Dòng nước xanh để ...

   - 2 lần truy cập - 24 Tháng Sáu 11 Tháng 2 2009 ... TS.Trần Mạnh Tiến by tmtien_1955. TS>Trần Mạnh Tiến và các Nhà khoa học yêu thơ trong Ngày thơ Việt nam lần thứ . ...
  vn.360plus.yahoo.com/.../article?... - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 2. TS. Trần Mạnh Tiến

  TS. Trần Mạnh Tiến. Thứ ba 02 Tháng 6 2009 01:05 Department of Chemical ... Họ và tên: TS. Trần Mạnh Tiến. Năm sinh: 1955. Chức vụ: Giới tính: Nam ...
  chemeng.hut.edu.vn/.../178-bm-qttb-tranmanhtien - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 3. Tran Manh (Tran Manh Tien) | MySpace

   - 5 lần truy cập - 23 Tháng Sáu TS.Trần Mạnh Tiến &NCS.Phạm Thị Xuân Châu 28/2/2010. TS.Trần Mạnh Tiến & NCS. Phạm Thị Xuân Châu Xuân Canh Dần Hà nội 2010 ...
  www.myspace.com/527854724 - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 4. Dr.Trần Mạnh Tiến - Blogdulich - <keyword>

   - 123 lần truy cập - 8 Tháng Bảy TS.Trần Mạnh Tiến và Hoa hậu Việt nam 2006:Mai Phương Thuý trong đêm thời ... TS.Trần Mạnh Tiến cùng Khoa Công nghệ Hóa học -Trường Đại học Bách khoa Hà nội ...
  www.blogdulich.com/member.php?... - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Tương tự
 5. TS.Trần Mạnh Tiến (Đại học Bách khoa Hà nội)&NCS.Phạm Thị Xuân ...

  18 Tháng 4 2010 ... YuMe.vn - TS.Trần Mạnh Tiến (Đại học Bách khoa Hà nội)&NCS.Phạm Thị Xuân Châu (Đại học Sư phạm Hà nội)4/2010 Chủ nhật 18/04/2010 10:38 am ...
  blog.yume.vn/.../ts-tran-manh-tien-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-ncs-pham-thi-xuan-chau-dai-... - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 6. TS.Trần Mạnh Tiến &Ths.NCS.Phạm Thị Xuân Châu (Chùa Hà 1-12 Kỷ Sửu ...

  18 Tháng Giêng 2010 ... YuMe.vn - Web Hình ảnh Video Tin Tức Dịch Blog Gmail thêm ▼ Thư Mục Lịch Ảnh Docs Sites Nhóm Lịch sử Web | Cài đặt tìm kiếm | Đăng nhập ...
  blog.yume.vn/.../ts-tran-manh-tien-ths-ncs-pham-thi-xuan-chau-chua-ha-1-12-ky... - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Tương tự  Hiển thị kết quả khác từ blog.yume.vn  
 7. Dr.Tran Manh Tien (Hanoi University of Technology): TS.Trần Mạnh ...

  29 Tháng Giêng 2010 ... TS.Trần Mạnh Tiến &Ths.NCS.Phạm Thị Xuân Châu. Mùa hoa ban Điện biên. Mùa hoa ban Điện biên "Phạm Thị Xuân Châu" Hương Giang: Tự thấy mình ...
  tmtien218.blogspot.com/.../tstran-manh-tien-thi-xuan-chau.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 8. TS.Trần Mạnh Tiến &NCS.Phạm Thị Xuân Châu (ngày 18/4/2010)(2)

  TS.Trần Mạnh Tiến &NCS.Phạm Thị Xuân Châu (ngày 18/4/2010)(2). Saturday 17th April 2010. A.18 months@N 15-Grimma Project for Asso.Prof.Program . ...
  tmtien218.vnweblogs.com/.../226103 - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 9. http://tmtien218.vnweblogs.com | TS.Trần Mạnh Tiến & NCS.Phạm Thị ...

  22 Tháng Sáu 2010 ... TS.Trần Mạnh Tiến & NCS.Phạm Thị Xuân Châu (ngày 5/4/2010)(3) ... TS.Tran Manh Tien va NCS. 180 x 240 - 23k - jpg. tmtien218.vnweblogs.com ...
  tmtien218.vnweblogs.com/.../223927 - Đã lưu trong bộ nhớ cache  Hiển thị kết quả khác từ tmtien218.vnweblogs.com  
 10. TS.Trần Mạnh Tiến và NCS.Phạm Thị Xuân Châu ở Trường Đại học Bách ...

  TS.Trần Mạnh Tiến và NCS.Phạm Thị Xuân Châu ở Trường Đại học Bách khoa Hà nội tháng 1/2010.
  www.flickr.com/.../4467394174/ - Đã lưu trong bộ nhớ cache
Bạn đã xoá kết quả khỏi tìm kiếm. Ẩn kết quả Đang tải...
 • Mọi thứ
Nhiều hơnÍt hơn

Tuỳ chọn Tìm kiếm

Ít công cụ hơnNhiều công cụ hơn
 12345678910Tiếp
 
"TS.Tran Manh Tien"

Xem tuỳ chỉnh Tìm trong kết quả Mẹo tìm kiếm Phản hồi

©2010 GoogleTrang chủ GoogleChương trình Quảng cáoGiải pháp Kinh doanhGiới thiệu về Google Chia sẻ qua Chia sẻ bài viết này cho bạn bè trên Facebook Chia sẻ bài viết này cho bạn bè qua Yahoo Messenger

Thích: 0| 2 Lượt xem

More...

Chúc mừng Báo Tuyên quang Điện tử

By Tran manh Tien

Chúc mừng Báo Tuyên quang Điện tử

tmtien218 | 15 February 2009 23:00

Những lời chúc mừng tốt đẹp (21/6/2007)
 

(TQĐT) - Ngày 12-6-2007 Báo Tuyên Quang điện tử được Bộ VHTT chính thức cấp giấy phép xuất bản. Bốn ngày sau (16-6) Báo đã tổ chức khai trương tờ báo điện tử. Sau hơn một tuần chính thức hoạt động trên Internet đến nay (21-6) Tuyên Quang điện tử đã có 14.455 lượt người truy cập.

 
       Bạn đọc với Báo Tuyên Quang vùng cao. Ảnh: N.C
Nhiều người ngay trong buổi khai trương đã gửi thư điện tử qua e.mail của báo hoặc thông tin phản hồi qua mục “Thảo luận” cuối mỗi bài báo. Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6 chúng tôi xin trích đăng một số trong những bức thư đó.


“Chúng tôi từ Hà Nội xin nhiệt liệt chúc mừng sự ra đời của Báo TQĐT.


Tôi sinh ra ở Ninh Bình lớn lên và công tác ở Hà Nội. Tôi đã lên Tuyên Quang lần đầu năm 2003 và từ đó đến nay đã lên “Thị xã bên sông Lô” (tên một bài trên TQĐT) này hàng chục lần. Đây là một vùng đất tôi yêu mến. Tôi thường đọc Báo Tuyên Quang ở Thư viện Quốc gia Việt Nam mặc dù có chậm. Hôm nay tôi rất phấn khởi được đọc Báo Tuyên Quang điện tử… Chúc thị xã Tuyên Quang sớm trở thành một thành phố tỉnh Tuyên Quang thành một trung tâm du lịch khi thủy điện Tuyên Quang bừng lên ánh sáng xứng đáng là quê hương cách mạng “Thủ đô Kháng chiến”.


Chúc Ban Biên tập luôn dồi dào sức khỏe; chúc Tuyên Quang điện tử có vị trí xứng đáng trong Làng báo điện tử Việt Nam.


Mong có thêm mục Gửi bài viết cho báo

(Trần Mạnh Tiến TS. Công nghệ hóa học Trường ĐH Bách khoa – Hà Nội)

More...

Cùng một tác giả

By Tran manh Tien

Tìm kiếm Nâng cao
Tìm kiếm trên:

 Kết quả 1 - 10 trong khoảng 82.100 cho "Dr.Tran Manh Tien . (0 18 giây) 

Kết quả Tìm kiếm

 1. Dr.Trần Mạnh Tiến - Blogdulich - <keyword>

   - 115 lần truy cập - 13 Tháng 2
  Dr.Tran Manh Tien Hanoi University of Technology ... Anh "Em gai Sai gon" gui cho "ANH TRAI HA NOI":Dr.Tran Manh Tien ngay 11/3/2008 ...
  www.blogdulich.com/member.php?... - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Tương tự
 2. Dong nuoc xanh de Huong giang mai tre

   - 12 lần truy cập - 30/12/2009
  Không tìm thấy kết quả nào cho "Dr.Tran Manh Tien trong Ngay Tho Viet nam". ... Đại học Bách khoa Ha nội Ngày Thơ Việt nam Dr.Trần Mạnh Tiến . ...
  tranmanhtien2181955.blogspot.com/.../bai-viet-bai-viet-ten-blog-hinh-anh.html
 3. Dr.Tran Manh Tien (Hanoi University of Technology): "Dr.Tran Manh ...

   - 6 lần truy cập - 8 Tháng Giêng
  Dr.Tran Manh Tien at Gia vien-Ninh binh by tmtien_1955. Anyone can see this photo ... Dr.Tran Manh Tien and Miss Mai Phuong Thuy by tmtien_1955 . ...
  tmtien218.blogspot.com/.../drtran-manh-tien.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 4. Dr.Tran Manh Tien ve tham que dang dung truoc Khu Chua Bai dinh ...

  8 Tháng 4 2009 ... YuMe.vn - Khu Du lich Tam linh Bai Dinh xa Gia sinh huyen Gia vien tinh Ninh binh. Dr.Tran Manh Tien truoc Khu Chua Bai Dinh chieu chu nhat ...
  blog.yume.vn/.../dr-tran-manh-tien-ve-tham-que-dang-dung-truoc-khu-chua-bai-dinh.tmtie... - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 5. Dr.Tran Manh Tien (HUT) and Tran Hoang Ha - YuMe.vn

  YuMe.vn - Dr.Tran Manh Tien (HUT)and Tran Hoang Ha ... - tmtien218.
  blog.yume.vn/.../dr-tran-manh-tien-hut-and-tran-hoang-ha.tmtien218.35B4BC51.htm... - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 6. Dong nuoc xanh de Huong giang mai tre: Dr.Tran Manh Tien and Miss ...

   - 2 lần truy cập - 03/11/2009
  18 Tháng Mười 2009 ... Dr.Tran Manh Tien and Miss Vietnam -Thuy Dung at Daewoo Hotel sunday 18/10/2009 ... Dr.Tran Manh Tien (HUT) and Tran Hoang Ha - Xa lộ . ...
  drtranmanhtien218.blogspot.com/.../drtran-manh-tien-and-miss-vietnam-thuy.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 7. Dr.Trần Mạnh Tiến at Phat diem-Ninh binh on Flickr - Photo Sharing!

   - 16 lần truy cập - 21/03/2009
  TS.Trần Mạnh Tiến trước Nhà thờ Phát diệm Kim sơn Ninh bình trong chuyến du lịch Ninh bình của Khoa Công nghệ Hóa hoc-Đại học Bách khoa Hà nội.
  www.flickr.com/.../2438643962/ - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Tương tự
 8. Dr.Trần Mạnh Tiến - Dr.Tranmanhtien.HUT - Dr.Tranmanhtienhut ...

  Web Hình ảnh Video Tin tức Nhiều hơn » Kiểu gõ: Tắt Tự động Telex VNI Tìm kiếm nâng cao | Tùy chọn Yahoo! ...
  vn.myblog.yahoo.com/.../article?... - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Tương tự
 9. Tags for Dr.Tran Manh Tien in tmtien218_photo - Photobucket

   - 3 lần truy cập - 28/12/2009 - [ Dịch trang này ]
  03f4aaf7bd014204.jpg Dr.Tran Manh Tien (VACE) at Hanoi Daewoo Hotel image. Share Email & IM Direct Link HTML Code IMG Code ...
  s565.photobucket.com/.../tmtien218_photo/?... - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 10. Dr.Tran Manh Tien (HUT) and Tran Hoang Ha - Xa lộ Blog

  Dr.Tran Manh Tien (HUT) and Tran Hoang Ha Thứ bảy 25/04/2009 - 09:40:pm Dr.Tran Manh Tien (HUT)and Tran Hoang Ha | Gửi bạn bè | Chỉnh sửa | Xoá | Gửi bạn ...
  blog.xalo.vn/-.../dr_tran_manh_tien_hut_and_tran_hoang_ha.html - Tương tự
 11. Kết quả bằng hình ảnh của "Dr.Tran Manh Tien

   - Báo cáo hình ảnhCảm ơn bạn đã gửi thông tin phản hồi.Vui lòng báo cáo hình ảnh xúc phạm.
Bạn đã xoá kết quả khỏi tìm kiếm. Hiển thị kết quả

More...

14/2/2010

By Tran manh Tien

Tìm kiếm Nâng cao
Tìm kiếm trên:

 Kết quả 1 - 10 trong khoảng 88.000 cho "Dr.Tran Manh Tien". (0 19 giây) 

Kết quả Tìm kiếm

 1. Dr.Trần Mạnh Tiến - Blogdulich - <keyword>

   - 115 lần truy cập - 18:48
  Dr.Tran Manh Tien Hanoi University of Technology ... Anh "Em gai Sai gon" gui cho "ANH TRAI HA NOI":Dr.Tran Manh Tien ngay 11/3/2008 ...
  www.blogdulich.com/member.php?... - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Tương tự -
 2. Drtranmanhtien: "Dr.Tran Manh Tien"

   - 7 lần truy cập - 21/12/2009
  8 Tháng Mười Hai 2009 ... Dr.Tran Manh Tien at Gia vien-Ninh binh by tmtien_1955. Anyone can see this photo ... Dr.Tran Manh Tien and Miss Mai Phuong Thuy by ...
  drtranmanhtien.blogspot.com/.../drtran-manh-tien.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache -
 3. Dong nuoc xanh de Huong giang mai tre: Dr.Tran Manh Tien (HUT) and ...

   - 28/12/2009
  Trần Mạnh Tiến (Đại học Bách khoa Hà nội) và Hoa hậu Việt nam Mai Phương Thúy tấm hình tuyệt đẹp trong album ảnh Dr Tran Manh Tien va Hoa hau Quoc te. ...
  drtranmanhtien218.blogspot.com/.../drtran-manh-tien-hut-and-tran-hoang-ha.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache -
 4. Dong nuoc xanh de Huong giang mai tre: Dr.Tran Manh Tien and Miss ...

   - 2 lần truy cập - 03/11/2009
  18 Tháng Mười 2009 ... Dr.Tran Manh Tien and Miss Vietnam -Thuy Dung at Daewoo Hotel sunday 18/10/2009 ... Dr.Tran Manh Tien (HUT) and Tran Hoang Ha - Xa lộ . ...
  drtranmanhtien218.blogspot.com/.../drtran-manh-tien-and-miss-vietnam-thuy.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache -
 5. Kết quả bằng hình ảnh của "Dr.Tran Manh Tien"

   - Báo cáo hình ảnhCảm ơn bạn đã gửi thông tin phản hồi.Vui lòng báo cáo hình ảnh xúc phạm.
 6. Album hình ảnh động Dr.Tran Manh Tien ( 16/4/2009 @2013) (VACE ...

  16 Tháng 4 2009 ... YuMe - Xem slideshow Lễ hội Hoa Hà nội 2010 Asso.Prof.Program.at HUT @VACE (from24/12/2009 to 20/11/2013) Dr.Tran Manh Tien (Hanoi ...
  photo.timnhanh.com/.../hinh-anh-cua-album-dr-tran-manh-tien-16-4-2009-2013-... - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Tương tự -
 7. Flickr: tmtien_1955 s Photostream

   - 12 lần truy cập - 30/12/2009
  Dr.Tran Manh Tien at Gia vien-Ninh binh by tmtien_1955. Anyone can see this photo ... Dr.Tran Manh Tien and Miss Mai Phuong Thuy by tmtien_1955 ...
  www.flickr.com/.../tranmanhtien2181955/ - Đã lưu trong bộ nhớ cache -
 8. Dr.Tran Manh Tien ve tham que dang dung truoc Khu Chua Bai dinh ...

  8 Tháng 4 2009 ... 2009-04-08 15:04:18 - Khu Du lich Tam linh Bai Dinh xa Gia sinh huyen Gia vien tinh Ninh binh. Dr.Tran Manh Tien truoc Khu Chua Bai Dinh ...
  blog.timnhanh.com/.../dr-tran-manh-tien-ve-tham-que-dang-dung-truoc-khu-chua-bai-dinh... - Đã lưu trong bộ nhớ cache -
 9. Dr.Tran Manh Tien trong Ngay Tho Viet nam - Dòng nước xanh để ...

  11 Tháng 2 2009 ... Đại học Bách khoa Ha nội Ngày Thơ Việt nam Dr.Trần Mạnh Tiến ... Trần Mạnh Tiến trong giao lưu trực tuyến chiều 29/2/2008 trên VTC : Đọc ...
  vn.myblog.yahoo.com/.../article?... - Đã lưu trong bộ nhớ cache -
 10. Dr.Tran Manh Tien (HUT) and Tran Hoang Ha - Xa lộ Blog

  Dr.Tran Manh Tien (HUT) and Tran Hoang Ha Thứ bảy 25/04/2009 - 09:40:pm Dr.Tran Manh Tien (HUT)and Tran Hoang Ha | Gửi bạn bè | Chỉnh sửa | Xoá | Gửi bạn ...
  blog.xalo.vn/-.../dr_tran_manh_tien_hut_and_tran_hoang_ha.html - Tương tự -
 11. Dr.Tran Manh Tien (HUT) and Tran Hoang Ha - YuMe.vn

  YuMe.vn - Dr.Tran Manh Tien (HUT)and Tran Hoang Ha ... - tmtien218.
  blog.yume.vn/.../dr-tran-manh-tien-hut-and-tran-hoang-ha.tmtien218.35B4BC51.htm... - Đã lưu trong bộ nhớ cache -
Bạn đã xoá kết quả khỏi tìm kiếm. Hiển thị kết quả

More...

TS.Trần Mạnh Tiến &NCS.Phạm Thị Xuân Châu( 9/2/2010)

By Tran manh Tien

Yahoo! Tìm kiếm trang Web

Hỗ trợ tìm kiếm

Toggle Search Assist

Kết quả tìm kiếm

 1. Điện biên Thân tặng em gái Phạm Thị Xuân Châu Nghiên cứu sinh "Văn học ... TS.Trần Mạnh Tiến &Ths.NCS.Phạm Thị Xuân Châu (Chùa Hà 1-12 Kỷ Sửu ...
  blog.timnhanh.com/tmtien218/comment/ts-tran-manh-tien-ths-ncs-pham-thi-xuan-chau... - 57k - Bộ nhớ cache
 2. 2010-01-02 11:07:43 - Gửi Điện biên Thân tặng em gái Phạm Thị Xuân Châu Nghiên cứu ... "Phạm Thị Xuân Châu" - Blog của tmtien218 tại YuMe ...
  blog.yume.vn/xem-blog/ts-tran-manh-tien-ths-ncs-pham-thi-xuan-chau.... - 63k - Bộ nhớ cache
 3. ... giải Quốc gia như: Phạm Thị Xuân Châu Phạm Thị Ngọc Vũ ... 2010-01-02 11:07:43 - Gửi Điện biên Thân tặng em gái Phạm Thị Xuân Châu Nghiên cứu sinh "Văn. ...
  blog.timnhanh.com/tmtien218/comment/ts-tran-manh-tien-ths-ncs-pham-thi-xuan-chau... - 54k - Bộ nhớ cache
 4. "Phạm Thị Xuân Châu" - Blog của ... blog.timnhanh.com/.../-quot-pham-thi-xuan-chau-quot-.35CCE571.html - Đã lưu ... Ths.NCS.Phạm Thị Xuân Châu( 31/1/2010) ...
  tmtien218.vnweblogs.com/post/11416/212510 - Bộ nhớ cache
 5. "Phạm Thị Xuân Châu" - Blog của tmtien218 tại YuMe ... manh-tien-ths-ncs-pham-thi-xuan-chau. ... TS.Trần Mạnh Tiến &ThS.NCS.Phạm Thị Xuân Châu. Gửi Điện biên ...
  vn.myblog.yahoo.com/tmtien_1955 - 83k - Bộ nhớ cache
 6. Thân tặng ThS.NCS.Phạm Thị Xuân Châu ... tặng ThS.NCS.Phạm Thị Xuân Châu Đề tài Luận ... TS.Trần Mạnh Tiến &Ths.NCS.Phạm Thị Xuân Châu (Chùa Hà 1-12 Kỷ Sửu ) ...
  yume.vn/tmtien218 - 58k - Bộ nhớ cache
 7. Công cụ kiểm tra IP khách góp ý ... 9. Thân tặng ThS.NCS.Phạm Thị Xuân Châu ... Xuân Châu Thân tặng ThS.NCS.Phạm Thị Xuân Châu Đề tài Luận án Tiến sĩ "Phong ...
  www.vnweblogs.com - 116k - Bộ nhớ cache
 8. Viết Blog | Quản lý TS.Trần Mạnh Tiến &amp;Ths.NCS.Phạm Thị Xuân Châu (Chùa Hà 1-12 ... Quản lý TS.Trần Mạnh Tiến &Ths.NCS.Phạm Thị Xuân Châu (Chùa Hà 1-12 ...
  yume.vn/wall/detail/6979836 - Bộ nhớ cache
 9. Chế Độ: Xem. Sửa. Trang chủ Diễn đàn Gửi bài Tìm kiếm. Giới thiệu đơn vị. Tin tức - Sự kiện. Các tổ Bộ môn. Đào tạo Đại học. Đào tạo Sau đại học. Nghiên cứu Khoa ...
  nguvan.hnue.edu.vn/LuanvanThacsi/DanhmucLVThS/tabid/92/Default.aspx - 241k - Bộ nhớ cache
 10. TS.Trần Mạnh Tiến &ThS.NCS.Phạm Thị Xuân Châu. Gửi Điện biên ... TS.Trần Mạnh Tiến &Ths.NCS.Phạm Thị Xuân Châu. Mùa hoa ban Điện biên. Chính sách Quyền Riêng tư ...
  vn.myblog.yahoo.com/tmtien_1955/article?mid=3179 - Bộ nhớ cache

Để hiển thị cho bạn xem các kết quả có liên quan nhất chúng tôi đã loại bỏ một số kết quả rất giống các kết quả đã hiển thị. Nếu bạn thích bạn có thể tìm kiếm lại để xem cả các kết quả đã bị loại bỏ.

Kết quả tìm kiếm khác

More...

TS.Trần Mạnh Tiến &NCS.Phạm Thị Xuân Châu( 7/2/2010)

By Tran manh Tien

Tìm kiếm Nâng cao
Tìm kiếm trên:

 Kết quả 11 - 19 trong 19 cho "Pham Thi Xuan Chau". (0 14 giây) 

Kết quả Tìm kiếm

 1. Dr.Tran Manh Tien (Hanoi University of Technology): Thân tặng Th.S ...

  Phạm Thị Xuân Châu. Góc khuất rừng ban (2). Thân tặng Th.S.NCS.Phạm Thị Xuân Châu. Khoa Văn-Đại học Sư phạm Hà nội. "Trái tim đập không một ai nhìn thấy ...
  tmtien218.blogspot.com/.../than-tang-thsncspham-thi-xuan-chau.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 2. Google Dịch

  Nhập văn bản hoặc URL của trang web hoặc tải lên một tài liệu. "TS.Trần Mạnh Tiến &Th.S.NCS.Phạm Thị Xuân Châu". Dịch từ: Phát hiện ngôn ngữ ...
  translate.google.com.vn/translate_t?... - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 3. Google Dịch

  "Pham Thi Xuan Chau". Đóng góp bản dịch hay hơn. Cảm ơn bạn đã đóng góp đề xuất bản dịch cho Google Dịch. Đóng góp bản dịch hay hơn: ...
  translate.google.com.vn/translate_t?...a...
 4. YuMe | tmtien218 – Profile của tmtien218

  tmtien218 Teacher TKB - Phạm Thị Xuân Châu Trường : Tp. Điện Biên Phủ Học kỳ 1 năm học 2009-2010. Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Thị Xuân Châu. BUỔI SÁNG. ...
  me.yume.vn/tmtien218 - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 5. Danh mục LVThS

  Người thực hiện: Phạm Thị Xuân Châu. Người hướng dẫn: Trần Lê Bảo. Chuyên ngành: Văn học nước ngoài. Năm bảo vệ: 2004. Mã số TV: LV 313 ...
  nguvan.hnue.edu.vn/.../Default.aspx - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Tương tự
 6. Trần Thi - Yume!Search

  http://blog.timnhanh.com/tmtien218/comment/ts-tran-manh-tien-ths-ncs-pham-thi-xuan-chau-chua-ha-1-12-ky-suu-.35CCD573.html ...
  yumesearch.timnhanh.com/.../Trần+Thi.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 7. tái nghiện - Yume!Search

  Phạm Thị Xuân Châu tmtien218 Đề xuất 1 số biện pháp để giảm tỷ lệ tái nghiện ma túy wuyenthajhai loi tien tri 0ooothjx_vu_deooo0 61 LỂ HẰNG THUẬN CỦA . ...
  yumesearch.timnhanh.com/.../tái+nghiện.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 8. Vista site - In deep feeling with the Tong poetry

  In deep feeling with the Tong poetry [Tri âm cùng gió Đường thi] / Phạm Thị Xuân Châu // Văn hoá nghệ thuật . -2005. -No 5. -p. 109-112. -(vie). ...
  english.vista.gov.vn/.../200601163058756084/ - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 9. In deep feeling with the Tong poetry (10:58 07-02-2006) Phạm Thị ...

  Phạm Thị Xuân Châu Văn hoá nghệ thuật 2005 Magazine s article. Đề mục : 17.71.99 -. Main keyword : Tong poetry; Feelings; Lifestyle; Religion; Nature.
  english.vista.gov.vn/.../print_preview - Đã lưu trong bộ nhớ cache

Ðể hiển thị cho bạn những kết quả thích hợp nhất chúng tôi đã loại bỏ những kết quả tương tự với 19 kết quả đã được hiển thị.
Nếu muốn bạn có thể lặp lại quá trình tìm kiếm có bao gồm những kết quả đã bị loại bỏ.


More...

TS.Trần Mạnh Tiến &NCS.Phạm Thị Xuân Châu( 6/2/20110)

By Tran manh Tien

Tìm kiếm Nâng cao
Tìm kiếm trên:

 Kết quả 1 - 10 trong khoảng 9.760 cho "Pham Thi Xuan Chau". (0 33 giây) 

Kết quả Tìm kiếm

 1. TS.Trần Mạnh Tiến &Ths.NCS.Phạm Thị Xuân Châu - Blog của tmtien218 ...

  23 Tháng Giêng 2010 ... 2010-01-23 23:10:47 - Web Hình ảnh Video Tin Tức Dịch Blog Gmail thêm ▼ Thư Mục Lịch Ảnh Docs Sites Nhóm Lịch sử Web | Cài đặt tìm kiếm ...
  blog.timnhanh.com/.../ts-tran-manh-tien-ths-ncs-pham-thi-xuan-chau.35CCEC05.ht... - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 2. "Phạm Thị Xuân Châu" - Blog của tmtien218 tại YuMe

  2010-01-22 05:14:10 - Yahoo! Tìm kiếm trang Web Chào tmtien218 Đăng xuất Trợ giúp Đặt Yahoo! làm trang chủ Mail Yahoo! Web ...
  blog.timnhanh.com/.../-quot-pham-thi-xuan-chau-quot-.35CCE571.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 3. http://tmtien218.vnweblogs.com | Thân tặng ThS.NCS.Phạm Thị Xuân Châu

  29 Tháng Giêng 2010 ... Thân tặng Xuân Châu. Thân tặng ThS.NCS.Phạm Thị Xuân Châu. Đề tài Luận án Tiến sĩ "Phong cách Lý Hạ trong Thơ Đường". (Văn học Trung quốc) ...
  tmtien218.vnweblogs.com/.../212167 - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 4. http://tmtien218.vnweblogs.com | "Phạm Thị Xuân Châu"

  24 Tháng Mười Hai 2009 ... "Phạm Thị Xuân Châu". tmtien218 | 18 January 2010 05:53. <meta HTTP-EQUIV="refresh" content="0 ...
  tmtien218.vnweblogs.com/.../209740 - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 5. "Phạm Thị Xuân Châu" - YuMe.vn

  22 Tháng Giêng 2010 ... YuMe.vn - Yahoo! Tìm kiếm trang Web Chào tmtien218 Đăng xuất Trợ giúp Đặt Yahoo! làm trang chủ Mail Yahoo! Web Hình ảnh Video Tin tức Từ ...
  blog.yume.vn/.../pham-thi-xuan-chau.tmtien218.35CCE571.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 6. TS.Trần Mạnh Tiến &ThS.NCS.Phạm Thị Xuân Châu(4/2/2010) - YuMe.vn

  YuMe.vn - Web Hình ảnh Video Tin Tức Dịch Blog Gmail thêm ▼ Thư Mục Lịch Ảnh Docs Sites Nhóm Lịch sử Web | Cài đặt tìm kiếm | Đăng nhập Google .
  blog.yume.vn/.../ts-tran-manh-tien-ths-ncs-pham-thi-xuan-chau-4-2-2010.tmtien218.35CD0D24.html
 7. Dr.Tran Manh Tien (Hanoi University of Technology): "Phạm Thị Xuân ...

  21 Tháng Giêng 2010 ... Điện biên Thân tặng em gái Phạm Thị Xuân Châu Nghiên cứu sinh "Văn học Trung . ... Xem kết quả tìm kiếm di động về "Phạm Thị Xuân Châu"! ...
  tmtien218.blogspot.com/.../pham-thi-xuan-chau.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 8. Dr.Tran Manh Tien (Hanoi University of Technology): TS.Trần Mạnh ...

  29 Tháng Giêng 2010 ... TS.Trần Mạnh Tiến &ThS.NCS.Phạm Thị Xuân Châu - YuMe.vn ... Điện biên Thân tặng em gái Phạm Thị Xuân Châu Nghiên cứu sinh "Văn học ... TS. ...
  tmtien218.blogspot.com/.../tstran-manh-tien-thi-xuan-chau.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 9. TS.Trần Mạnh Tiến &Ths.NCS.Phạm Thị Xuân Châu (Chùa Hà 1-12 Kỷ Sửu ...

  4 Tháng Giêng 2010 ... Dòng nước xanh để Hương giang mãi trẻ Riêng Ngự bình cây thông đó già thôi... (Huế của tôi) Cái đẹp-Nhà thơ và Hoa hậu.
  vn.myblog.yahoo.com/.../article?... - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 10. Thân tặng Th.S.NCS.Phạm Thị Xuân Châu - Dòng nước xanh để Hương ...

  1.Du lịch. 2.Phong cảnh thiên nhiên. 3.Hoa hậu và người đẹp. 4.Việt nam: đất nước-con người. 5.Thơ viết cho mình. 6.Thông tin công tác khoa học-Giáp dục.
  vn.myblog.yahoo.com/.../article?... - Đã lưu trong bộ nhớ cache

More...

TS.Trần Mạnh Tiến &ThS.NCS.Phạm Thị Xuân Châu( 4/2/2010)

By Tran manh Tien

Tìm kiếm Nâng cao
Tìm kiếm trên:

 Kết quả 1 - 10 trong khoảng 9.830 cho "Pham Thi Xuan Chau". (0 22 giây) 

Kết quả Tìm kiếm

 1. TS.Trần Mạnh Tiến &Ths.NCS.Phạm Thị Xuân Châu - Blog của tmtien218 ...

  23 Tháng Giêng 2010 ... 2010-01-23 23:10:47 - Web Hình ảnh Video Tin Tức Dịch Blog Gmail thêm ▼ Thư Mục Lịch Ảnh Docs Sites Nhóm Lịch sử Web | Cài đặt tìm kiếm ...
  blog.timnhanh.com/.../ts-tran-manh-tien-ths-ncs-pham-thi-xuan-chau.35CCEC05.ht... - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 2. "Phạm Thị Xuân Châu" - Blog của tmtien218 tại YuMe

  2010-01-22 05:14:10 - Yahoo! Tìm kiếm trang Web Chào tmtien218 Đăng xuất Trợ giúp Đặt Yahoo! làm trang chủ Mail Yahoo! Web ...
  blog.timnhanh.com/.../-quot-pham-thi-xuan-chau-quot-.35CCE571.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 3. http://tmtien218.vnweblogs.com | Thân tặng ThS.NCS.Phạm Thị Xuân Châu

  29 Tháng Giêng 2010 ... Thân tặng Xuân Châu. Thân tặng ThS.NCS.Phạm Thị Xuân Châu. Đề tài Luận án Tiến sĩ "Phong cách Lý Hạ trong Thơ Đường". (Văn học Trung quốc) ...
  tmtien218.vnweblogs.com/.../212167 - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 4. http://tmtien218.vnweblogs.com | "Phạm Thị Xuân Châu"

  24 Tháng Mười Hai 2009 ... "Phạm Thị Xuân Châu". tmtien218 | 18 January 2010 05:53. <meta HTTP-EQUIV="refresh" content="0 ...
  tmtien218.vnweblogs.com/.../209740 - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 5. "Phạm Thị Xuân Châu" - YuMe.vn

  22 Tháng Giêng 2010 ... YuMe.vn - Yahoo! Tìm kiếm trang Web Chào tmtien218 Đăng xuất Trợ giúp Đặt Yahoo! làm trang chủ Mail Yahoo! Web Hình ảnh Video Tin tức Từ ...
  blog.yume.vn/.../pham-thi-xuan-chau.tmtien218.35CCE571.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 6. Dr.Tran Manh Tien (Hanoi University of Technology): "Phạm Thị Xuân ...

  21 Tháng Giêng 2010 ... Điện biên Thân tặng em gái Phạm Thị Xuân Châu Nghiên cứu sinh "Văn học Trung . ... Xem kết quả tìm kiếm di động về "Phạm Thị Xuân Châu"! ...
  tmtien218.blogspot.com/.../pham-thi-xuan-chau.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 7. Dr.Tran Manh Tien (Hanoi University of Technology): TS.Trần Mạnh ...

  29 Tháng Giêng 2010 ... TS.Trần Mạnh Tiến &ThS.NCS.Phạm Thị Xuân Châu - YuMe.vn ... Điện biên Thân tặng em gái Phạm Thị Xuân Châu Nghiên cứu sinh "Văn học ... TS. ...
  tmtien218.blogspot.com/.../tstran-manh-tien-thi-xuan-chau.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 8. TS.Trần Mạnh Tiến &Ths.NCS.Phạm Thị Xuân Châu (Chùa Hà 1-12 Kỷ Sửu ...

  4 Tháng Giêng 2010 ... Dòng nước xanh để Hương giang mãi trẻ Riêng Ngự bình cây thông đó già thôi... (Huế của tôi) Cái đẹp-Nhà thơ và Hoa hậu.
  vn.myblog.yahoo.com/.../article?... - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 9. Dòng nước xanh để Hương giang mãi trẻ - - - Yahoo! 360plus

  Trần Mạnh Tiến &ThS.NCS.Phạm Thị Xuân Châu(1/2/2010) · TS.Trần Mạnh Tiến &ThS.NCS.Phạm Thị Xuân Châu(31/1/2010). Thư mục riêng. Sửa Đóng. Thư mục riêng ...
  vn.myblog.yahoo.com/tmtien_1955 - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 10. Trang chủ

  Phạm Thị Xuân Châu... Gửi trong http://tmtien218.vnweblogs.com | Category: Chung Author tmtien218 4 February 2010 | Góp ý ...
  www.vnweblogs.com/ - Tương tự

More...