Bãi biển Đồ Sơn Hải Phòng chiều chủ nhật ngày 12/3/3011 (8)

http://images.yume.vn/photo/pictures/20110315/tmtien218/origin/img_8983_889281935.jpg